Ένταξη από 1.1.2012 των Περιφερειακών Υπηρ. Υγείας των ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ στον ΕΟΠΥΥ, Απόφ.Φ.80000/οικ.32115/2009/11

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Η 25η Μαρτίου 2012 – Ημέρα Κυριακή

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Μεταβολές στο Δίκαιο της Καταγγελίας της Συμβάσεως Εργασίας

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .