Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Εγκ. ΙΚΑ 12/2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Αφαίρεση καθηκόντων από διευθύνοντα υπάλληλο και βλαπτική μεταβολή, ΑΠ 24/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Μονομερής βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας, πότε καταχρηστική, ΑΠ 315/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .