Διακοπή από την ασφάλιση του κλάδου ασθενείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των μονίμων υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ και Τ.Ε.Ε.Δ.Κ. μετά την συνταξιοδότησή τους από το ΙΚΑ και συνέχιση της ασφάλισης στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. – Εγκ. ΙΚΑ 124/20.11.07

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Α.Π. 1551/2006 – Διαδοχή εργοδότη

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Α.Π. 883/2007 – Ανώτατο όριο αποζημιώσεως επιχ/σεων κοινής ωφελείας – Συνταξιοδοτηθείς υπάλληλος Ολυμπιακής ΑΕ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .