ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του από 1.8.51 έως 23.8.80 χρόνου υπηρεσίας των απασχοληθέντων στις διπλωματικές αντιπροσωπείες ξένων κρατών ή τις διεθνείς επιτροπές ή τις Ξένες αποστολές που βρίσκονται στην Ελλάδα – Εγκ. ΙΚΑ 97/3.8.07

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου μελών οικογενείας ασφαλισμένων και συνταξιούχων που απεβίωσαν εξαιτίας των πυρκαγιών του έτους 2007 – Εγκ. ΙΚΑ 102/12.9.07

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Υποχρεωτική η αυταπάγγελτη αναζήτηση τεσσάρων (4) δικαιολογητικών που αφορούν υπαλλήλους Δημοσίων υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (μονίμους ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) – Εγκ. ΙΚΑ 103/11.9.07

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Ρύθμιση οφειλών εργοδοτών Κοινών επιχ/σεων – Οικοδομοτεχνικών έργων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές – Εγκ. ΙΚΑ 109/3.10.07

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Ένταξη του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Συντάξεως και Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Εγκ. ΙΚΑ 116/25.10.07

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Εφαρμογή των διατάξεων της Διαδοχικής Ασφάλισης σε αιτήματα συντάξεων λόγω γήρατος ασφαλισμένων που έχουν ασφάλιση σε ΙΚΑ και ΝΑΤ – Εγκ. ΙΚΑ 117/26.10.07

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Διακοπή από την ασφάλιση του κλάδου ασθενείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των μονίμων υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ και Τ.Ε.Ε.Δ.Κ. μετά την συνταξιοδότησή τους από το ΙΚΑ και συνέχιση της ασφάλισης στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. – Εγκ. ΙΚΑ 124/20.11.07

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα