Αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του από 1.8.51 έως 23.8.80 χρόνου υπηρεσίας των απασχοληθέντων στις διπλωματικές αντιπροσωπείες ξένων κρατών ή τις διεθνείς επιτροπές ή τις Ξένες αποστολές που βρίσκονται στην Ελλάδα – Εγκ. ΙΚΑ 97/3.8.07

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Α.Π. 1551/2006 – Διαδοχή εργοδότη

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Α.Π. 883/2007 – Ανώτατο όριο αποζημιώσεως επιχ/σεων κοινής ωφελείας – Συνταξιοδοτηθείς υπάλληλος Ολυμπιακής ΑΕ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .