Ρύθμιση οφειλών εργοδοτών Κοινών επιχ/σεων – Οικοδομοτεχνικών έργων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές – Εγκ. ΙΚΑ 109/3.10.07

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Α.Π. 1551/2006 – Διαδοχή εργοδότη

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Α.Π. 883/2007 – Ανώτατο όριο αποζημιώσεως επιχ/σεων κοινής ωφελείας – Συνταξιοδοτηθείς υπάλληλος Ολυμπιακής ΑΕ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .