Υποχρεωτική η αυταπάγγελτη αναζήτηση τεσσάρων (4) δικαιολογητικών που αφορούν υπαλλήλους Δημοσίων υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (μονίμους ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) – Εγκ. ΙΚΑ 103/11.9.07

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Α.Π. 1551/2006 – Διαδοχή εργοδότη

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Α.Π. 883/2007 – Ανώτατο όριο αποζημιώσεως επιχ/σεων κοινής ωφελείας – Συνταξιοδοτηθείς υπάλληλος Ολυμπιακής ΑΕ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .