Καθορισμός Ελάχιστων Ημερών Ασφάλισης για Ανανέωση Αδειών Διαμονής, Όροι και Προϋποθέσεις Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας των Υπηκόων Τρίτων Χωρών που έχουν γίνει Δεκτοί για Λόγους Οικογενειακής Επανένωσης Εγκ. 13974/378/13.7.12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί του Ν.4024/11, ΝΣΚ 214/12 Τμήμα Γ΄

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΣΣΕ και Κανονισμός Εργασίας, ΑΠ 251/12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .