Οδηγίες για εφαρμογή άρθρου 140 Ν. 3655/2008 – Η διάταξη δεν εφαρμόζεται σε ασφαλισμένους φορέων που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπ. Απασχόλησης – Εγγρ. ΙΚΑ Σ40/22/13.2.09

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Α.Π. 1468/07 – Μεταβίβαση επιχ/σης και δικαιώματα εργαζομένων

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ασφάλειας Παροχής Υπηρεσιών και συστημάτων Ασφάλειας – Σ.Σ.Ε. 8.4.09

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .