Τροποποίηση της ΚΥΑ 14366/416/9.5.2013 «Εθνικό μητρώο φορτοεκφορτωτών, καθορισμός δικαιολογητικών για την άσκηση επαγγέλματος φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος», Απόφ. 9944/734/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ν.4251/2014 Κώδικας μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Π.Δ/γμα 55/2014 (περ.), Π.Δ/γμα 64/2014 (περ.), Π.Δ/γμα 71/2014 (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .