Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανομένου Προσωπικού, κατάργηση υποχρέωσης τήρησης από 1.6.2014, κοινοποίηση διατάξεων, Εγγρ. ΙΚΑ Ε85/39/2.6.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ν.4251/2014 Κώδικας μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Π.Δ/γμα 55/2014 (περ.), Π.Δ/γμα 64/2014 (περ.), Π.Δ/γμα 71/2014 (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .