Αύξηση του Ημερομισθίου του Ανειδίκευτου Εργάτη από 1.7.11 έως 30.6.12, Αναπροσαρμογή του Παραπληγικού Επιδόματος από 1.7.11 έως 30.6.12 Εγκ. ΙΚΑ 57/17.8.11

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .