Π.Δ/γμα 171/2014 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσιας στις Οδηγίες 2009/13/ΕΚ (L 124) και 2013/54/EE (L239) (σχετικά με τη ναυτική εργασία)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Πειθαρχικά συμβούλια και έλεγχος αποφάσεων, ΑΠ 78/2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Πρόκληση ζημιάς από μισθωτό και συμψηφισμός μισθού, ΑΠ 785/2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .