ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

Ιδιωτικοποίηση δημόσιας επιχείρησης και εργασιακές σχέσεις
Άδεια άνευ αποδοχών, ιδίως όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση σοβαρού προβλήματος υγείας
Κανονισμός Δεοντολογίας Ταμείων Ασφάλισης
Παράλληλη ασφάλιση σε ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ
Ρύθμιση εισφορών με τον Ν.4305/14