ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

Ιδιωτικοποίηση δημόσιας επιχείρησης και εργασιακές σχέσεις
Άδεια άνευ αποδοχών, ιδίως όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση σοβαρού προβλήματος υγείας
Κανονισμός Δεοντολογίας Ταμείων Ασφάλισης
Παράλληλη ασφάλιση σε ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ
Ρύθμιση εισφορών με τον Ν.4305/14

Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ασφαλισμένων ΟΑΕΕ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ και ΟΓΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4254/2014 (Α 85) Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.40021/2912/72/17.2.2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Τροποποίηση των τιθέμενων με την εγκύκλιο 80/2010 της Διοίκησης κριτηρίων ελέγχου των προϋποθέσεων υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ στις προαιρετικές περιοχές ασφάλισης, Εγκ. ΟΑΕΕ ΔΙΑΣΦ/Φ9/2/188243/29.1.2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Τροποποίηση – ανακεφαλαίωση των οδηγιών που αφορούν την υποχρεωτική παράλληλη ασφάλιση στο ΕΤΑΑ και στον ΟΑΕΕ των ανεξάρτητα απασχολούμενων οι οποίοι ασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο μέχρι 31.12.1992, Εγκ. ΟΑΕΕ 2/5.2.2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα