Ένταξη από 1.8.2007 στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του κλ. κύρ. σύντ. του Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. και συγχώνευση από 1.12.2007 στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. του κλ. επικουρ. ασφάλ. του ως άνω τ. Ταμείου… – Εγκ. ΙΚΑ 61/29.7.08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Α.Π. 364/2007 – Απόλυση Συνδικαλιστικού στελέχους για κακόβουλη συμπεριφορά

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Α.Π. 93/2008 – Αποζημίωση απολύσεως. Τόπος καταβολής – Προσφορά και άρνηση εισπράξεως – Πότε άκυρη η απόλυση

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .