ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ένταξη από 1.8.2007 στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του κλ. κύρ. σύντ. του Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. και συγχώνευση από 1.12.2007 στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. του κλ. επικουρ. ασφάλ. του ως άνω τ. Ταμείου… – Εγκ. ΙΚΑ 61/29.7.08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Αποδοτέο ποσό δαπάνης νοσηλείας δικαιούχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις κατά νόμο επιτρεπόμενες περιπτώσεις νοσηλείας σε μη συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές. Εγκ. ΙΚΑ 112/1.12.08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Παρακράτηση από τις συντάξεις των συνταξιούχων ΕΤΕΑΜ (τ. ΤΕΑΗΕ), (τ. ΤΕΑΠΕΤ), (τ. ΤΑΠΕΑΠΙ) συνδρομής υπέρ πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Εγκ. ΙΚΑ 9/3.2.09

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα