Απόλυση με Μικρότερη Αποζημίωση – Πότε Άκυρη η Απόλυση ΑΠ 1822/11

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Δημόσιο και Συμβάσεις Ορισμένου χρόνου συναφθείσες πριν από Π.Δ.81/03 και 164/04 ΑΠ 16/12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Πενθήμερη Εργασία και Απασχόληση Σάββατο και Κυριακή – Εξεύρεση Ημερομισθίου ΑΠ 62/12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .