Π.Δ/γμα 19/2011 Όροι και Προϋποθέσεις για την Επιλογή Προσωπικού Ιδ. Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε Θέσεις Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

ΑΠ 2131 Δημόσιο και Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Γεωτρυπανιστών Μεταλλείων και Λιγνιτωρυχείων ΣΣΕ 30.3.2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .