ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

Η Άδεια Αναπαύσεως των Μισθωτών
Όροι και Προϋποθέσεις για την Επιλογή Προσωπικού Ιδ. Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε θέσεις Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων
Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής, Στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών
Υποχρέωση Υπογραφής των Δηλώσεων από Λογιστή Φοροτεχνικό βάση των Ακαθάριστων Εσόδων