Παράταση ισχύος διάταξης άρθρου 2 Ν. 3029/02 – Χορήγηση σύνταξης στους ασφαλισμένους του ιδρύματος, που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3500 ημέρες εργασίας υποχρ. ασφάλ. – Εγγρ. ΙΚΑ Σ40/73/11.7.08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Δημοσιογράφων – Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ – Απόφ. 30985/08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΕΛ.Γ.Α. – Ν.Π.Ι.Δ. – Επιχ/κή Σ.Σ.Ε. – Απόφ. 31304/08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .