ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Β. Γαμβρούδη: Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις
Κ. Τζιμάνη: Ανυπαίτιο Κώλυμα – Ανώτερη Βία
Σύνταξης:

Ασφαλιστικές ρυθμίσεις που ισχύουν από 1.1.2009
Τα Σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου 2009
Ασυνήθης Κακοκαιρία, Χιονοπτώσεις και Αποδοχές