ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Β. Γαμβρούδη: Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις
Κ. Τζιμάνη: Ανυπαίτιο Κώλυμα – Ανώτερη Βία
Σύνταξης:

Ασφαλιστικές ρυθμίσεις που ισχύουν από 1.1.2009
Τα Σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου 2009
Ασυνήθης Κακοκαιρία, Χιονοπτώσεις και Αποδοχές

Παράταση ισχύος διάταξης άρθρου 2 Ν. 3029/02 – Χορήγηση σύνταξης στους ασφαλισμένους του ιδρύματος, που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3500 ημέρες εργασίας υποχρ. ασφάλ. – Εγγρ. ΙΚΑ Σ40/73/11.7.08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Αντιμετώπιση περιπτώσεων ασφαλισμένων οι οποίοι υποβάλλουν νέα αίτηση για αναγνώριση του υπολειπόμενου χρόνου δημόσιας υπηρεσίας, λόγω μη καταβολής των εισφορών ασφαλισμένων – Εγγρ. ΙΚΑ Α34/609/8.12.08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα