Καταβολή του ΦΠΑ σε δόσεις από τις 20 Οκτωβρίου

Τη δυνατότητα να καταβάλλουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ σε δόσεις και όχι εφάπαξ θα έχουν από τις 20 Οκτωβρίου και μετά οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, το νέο μέτρο αφορά χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις της φορολογικής περιόδου του Γ΄ τριμήνου (Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος) 2009 για όσους τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και της φορολογικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2009 για τους τηρούντες βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και επόμενων φορολογικών περιόδων.

Ωστόσο, από την ευνοϊκή ρύθμιση εξαιρούνται οι δηλώσεις προγενέστερων φορολογικών περιόδων, καθώς και οι έκτακτες δηλώσεις, πιστωτικές ή μηδενικές δηλώσεις, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις.

Οσοι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις υπαχθούν στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση θα πρέπει να νγνωρίζουν ότι:

α) Με την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ προκαταβάλλεται το 30% του οφειλόμενου φόρου.

β) Η καταβολή του υπόλοιπου ποσού θα είναι προσαυξημένη κατά 1% και θα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του πρώτου μήνα και η δεύτερη μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα, από τη λήξη του μήνα υποβολής της δήλωσης.

γ) Για το δίμηνο της διευκόλυνσης από τη λήξη του μήνα υποβολής της δήλωσης δεν θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις. Από τον τρίτο όμως μήνα, εάν το οφειλόμενο ποσό δεν έχει καταβληθεί, επιβάλλεται προσαύξηση 2% για κάθε μήνα καθυστέρησης, με την επιβολή όλων των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία κυρώσεων.

Επισημαίνεται ότι εάν δεν καταβληθεί ταυτόχρονα με την περιοδική δήλωση ΦΠΑ ποσοστό 30% τουλάχιστον του οφειλόμενου κύριου και τυχόν πρόσθετου φόρου, η περιοδική αυτή δήλωση θεωρείται απαράδεκτη, δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις της ρύθμισης.

Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου εφαρμογής της ρύθμισης παρατίθενται τα παρακάτω παραδείγματα:

1) Παράδειγμα τμηματικής καταβολής του οφειλόμενου φόρου της φορολογικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2009 που προκύπτει με βάση την αρχική εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση για επιχείρηση με βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ.

Εστω ότι η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης είναι 26/10/2009 και ο φόρος που προκύπτει από αυτήν για καταβολή είναι 100 ευρώ. Εφόσον στις 26/10/2009 ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης καταβάλει φόρο 30 ευρώ (αυτοδίκαια κάνει χρήση της παραπάνω δυνατότητας), τότε θα καταβάλει σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις ποσό:

κύριο φόρο (100 ευρώ – 30 ευρώ =) 70+προσαύξηση (70 χ 1%) = 70,70 ευρώ, ο οποίος θα καταβληθεί:

– Μέχρι την 30/11/2009 με την α΄ δόση ποσό 35,35 ευρώ (70,7 χ 50%)

– Μέχρι την 31/12/2009 με την β΄ δόση ποσό 35,35 ευρώ

2) Εάν στο παραπάνω παράδειγμα η υποβολή της περιοδικής δήλωσης πραγματοποιηθεί εκπρόθεσμα στις 20/01/2010, το οφειλόμενο ποσό του κύριου φόρου θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης δηλαδή 3 μήνες χ 1,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης = 4,5%

Το συνολικό οφειλόμενο ποσό είναι κύριος φόρος 100 ευρώ+πρόσθετος φόρος 4,5 ευρώ = 104,50 ευρώ.

Εφόσον στις 20/01/2010 ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης καταβάλει τουλάχιστον το 30%του ανωτέρω ποσού 104,50 χ 30% = 31,35 ευρώ, θα καταβάλει σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις ποσό ύψους 36,94 ευρώ.

 

 

Δείτε ακόμα

Στο ΕΣΠΑ δράση για άνεργους νέους – Οι ωφελούμενοι και η αποζημίωση

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό ως προς την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την κάλυψη των …

Kλείδωσε στα 830 ευρώ ο κατώτατος μισθός – Ο μέσος μισθός 27% χαμηλότερα από το 2010

Το καθαρό ποσό των βασικών αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα, που αφορά περίπου 600.000 εργαζόμενους, θα …