Κατανομή και καταβολή της επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού στις συνδικαλιστικές οργανώσεις έτους 2008. Συμπλήρωση αριθμ. 324/27/5.2.2008, Υπ. Απόφασης. Απόφ. 49296/557/08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Υποβολή Α.Π.Δ. επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης – Εγγρ. ΙΚΑ Ε40/231/08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Οι Αυξήσεις των Συντάξεων Ι.Κ.Α. – ΠΙΝΑΚΕΣ Ποσού Συντάξεων

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .