Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος από μισθούς Ημερομίσθια, Συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους Δικαιούχους κατά το έτος 2009. Εγγρ. Υπ. Οικονομικών 1124764/08 – Πολ. 1163/08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Δημοσιογράφων – Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ – Απόφ. 30985/08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΕΛ.Γ.Α. – Ν.Π.Ι.Δ. – Επιχ/κή Σ.Σ.Ε. – Απόφ. 31304/08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .