Η Κανονική Άδεια Ανάπαυσης Αναψυχής των Εργαζομένων και διάφορες άλλες ειδικές περιπτώσεις

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ετήσια Άδεια. Χορήγηση κατά το 1ο και 2ο έτος. Κατάτμηση αδειών μετά τον πρόσφατο Ν. 3846/2010

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Παρακράτηση ΦΜΥ από 1.5.2010 ΠΟΛ 1060/14.5.10

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .