Πρόγραμμα Διεύρυνσης Τουριστικής Περιόδου με Επιχορήγηση Ασφαλιστικών Εισφορών για το μήνα Σεπτέμβριο 2010 σε Ξενοδοχειακές Επιχ/σεις Εγκ. ΙΚΑ 25/20.3.2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Η Χρήση της Ιστοσελίδας Κοινωνικής Δικτύωσης (FACEBOOK) Συνιστά λόγο Απόλυσης Πρωτοδικείο Αθηνών 34/2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Δανεισμός Εργαζομένου και Ευθύνη επί Εργατικού Ατυχήματος ΑΠ 116/2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .