ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

N.3833/10 Δημοσιονομικός (ΕΑΕΔ Απριλίου 2010)
Μείωση Επιδομάτων Δημοσίων Υπαλλήλων κατά 12%
Μείωση Δώρου Χριστουγέννων – Πάσχα και Επιδόματος Αδείας Δημοσίων Υπαλλήλων κατά 30%

Ν.3842/10 Φορολογικός (ΕΑΕΔ Μάιος 2010)
Μείωση φορολογίας αποζημίωσης

Ν.3845/10 Μηχανισμός Στήριξης (ΕΑΕΔ Ιούνιος 2010)
Μείωση Επιδομάτων Δημοσίων Υπαλλήλων κατά 8% επί πλέον
Καθορισμός Δώρου Χριστουγέννων – Πάσχα – Επιδόματος Αδείας Δημοσίων Υπαλλήλων σε 500,00 ευρώ, 200,00 ευρώ και 250,00 ευρώ αντίστοιχα
Καθορισμός Δώρου Χριστουγέννων – Πάσχα – Επιδόματος Αδείας Συνταξιούχων σε 400,00 ευρώ , 200,00 ευρώ και 200,00 ευρώ αντίστοιχα
Επιταγή Επανένταξης Ανέργων
Σύμβαση Εργασιακής Εμπειρίας

Ν.3847/10 Επανακαθορισμός Επιδομάτων (ΕΑΕΔ Ιούνιος 2010)
Επανακαθορισμός Επιδομάτων Εορτών – Επιδόματος Αδείας Συνταξιούχων Δημοσίου
Δικαιούχοι οι άνω των 60 ετών
Μη Δικαιούχοι οι συνταξιούχοι άνω των 2.500,00 ευρώ.

Ν.3846/10 Εργασιακός (ΕΑΕΔ Ιούνιος 2010)
Επανακαθορισμός Τεκμηρίων Εξαρτημένης Εργασίας
Ευέλικτες Μορφές Εργασίας
Εργασία 6ης ημέρας επί 5θήμερου
Κατάτμηση Αδείας
Κυρώσεις Διοικητικές
Βιβλίο Υπερωριών

Ν.3863/10 Ασφαλιστικός (ΕΑΕΔ Αύγουστος 2010)
Ασφαλιστικές ρυθμίσεις όρια ηλικίας κλπ
Εργόσημο
Χρόνος Προειδοποίησης για Απόλυση
Ποσοστά Ομαδικών Απολύσεων
Νέες Προσαυξήσεις Υπερωρίας – Υπερεργασίας
Αυτασφάλιση Απολυομένων
Νεοεισερχόμενοι στην αγορά Εργασίας κάτω των 25 ετών
Σύμβαση μαθητείας
Συνταξιούχων Απασχόληση
Συναλλαγές μέσω Τραπεζικού Συστήματος

Ν.3899/10 Έκτακτα Μέτρα (ΕΑΕΔ Φεβρουάριος 2011)
Ειδικές Επιχειρησιακές ΣΣΕ
ΟΜΕΔ, Διαιτησία, Μεσολάβηση
Μερική Απασχόληση – Κατάργηση προσαυξήσεων 10% και 7,5%
Εκ Περιτροπής Εργασία – Μέχρι εννέα μήνες
ΕΠΑ – Εταιρίες Προσωρινής Απασχόλησης – Μέχρι 36 μήνες
Δοκιμαστική περίοδος (1) ενός έτους χωρίς αποζημίωσςη
Προειδοποίηση 1-2 έτη υπηρεσίας 1 μήνας

Ν.3871/10 Δημοσιονομική Διαχείριση (ΕΑΕΔ Φεβρουάριος 2011)
Αυξήσεις όχι πέραν του Ευρωπαϊκού πληθωρισμού

 

 

Δείτε ακόμα

1η Μαΐου 2021 ημέρα Σάββατο

1η Μαΐου 2021 ημέρα Σάββατο Αφού η ημέρα της 1ης Μαΐου κηρύχθηκε ως υποχρεωτική αργία …

25η Μαρτίου 2021 – ημέρα Πέμπτη

25η Μαρτίου 2021 – ημέρα Πέμπτη Οπως προβλέπει το άρθρο 2 του ν.δ. 3755/1957, μετά …