Ριζικές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα

Νέα βάρη στα νοικοκυριά φέρνουν οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και ακινήτων, που περιέχει το μνημόνιο, ενώ μια ακόμα δυσάρεστη έκπληξη είναι η αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παντελή Καψή και του προέδρου της Ν.Δ., Αντώνη Σαμαρά ότι με τη διαπραγμάτευση επιτεύχθηκε η αναβολή της αύξησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, στο τελικό κείμενο του μνημόνιο, προβλέπεται η αύξησή τους στα όρια των τιμών αγοράς, από τον προσεχή Ιούνιο!

Οι αλλαγές στη φορολογία θα ενταχθούν στο νομοσχέδιο για το «Εθνικό Φορολογικό Σύστημα», που θα ψηφιστεί μέχρι τον Ιούνιο και εκτός των επιβαρύνσεων προβλέπει και σειρά διαρθρωτικών αλλαγών στο φοροελεγκτικό μηχανισμό και την κατάργηση 200 εφοριών.

Ειδικότερα το μνημόνιο αναφέρει πως η κυβέρνηση θα προετοιμάσει μία φορολογική μεταρρύθμιση η οποία αποσκοπεί στην απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, στην εξάλειψη των απαλλαγών και των προνομιακών καθεστώτων, συμπεριλαμβανομένης και της διευρύνσεως των βάσεων, πράγμα το οποίο θα επιτρέψει μία βαθμιαία μείωση των φορολογικών συντελεστών, καθώς θα βελτιώνεται η απόδοση των εσόδων.

Μέχρι τον Ιούνιο του 2012 η κυβέρνηση θα αναθεωρήσει τις αντικειμενικές αξίες της ακίνητης περιουσίας για να τις ευθυγραμμίσει σε μεγαλύτερο βαθμό προς τις τιμές της αγοράς.

Αποκωδικοποιώντας τις κατευθυντήριες γραμμές της τρόικας για το περιεχόμενο της φορολογικής μεταρρύθμισης του ερχόμενου Ιουνίου, σε ό,τι αφορά στο εισόδημα είναι οι ακόλουθες:

1. Απλούστευση της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Περιλαμβάνει τη νέα μείωση ή κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ, που ισχύει σήμερα, καθώς και αλλαγές στα κλιμάκια εισοδήματος και στους συντελεστές της φορολογικής κλίμακας.

2. Η κατάργηση σχεδόν όλων των φοροαπαλλαγών που έχουν απομείνει στο εισόδημα.

3. Η ενιαία φορολογική μεταχείριση για το ατομικό εισόδημα από κεφάλαιο. Πρόκειται για την προσθήκη στο εισόδημα και τη φορολογία με την κλίμακα όλων των εισοδημάτων, που προέρχονται από άλλες πηγές πλην εργασίας, όπως για παράδειγμα των τόκων των καταθέσεων. Οι τόκοι φορολογούνται σήμερα με 10% και αν προστίθεται στο εισόδημα αυτομάτως η φορολογία τους θα κυμαίνεται από 18 έως 45%.

Ακίνητα

Περισσότεροι από 22 φόρους και τέλη αυξάνονται με την εξίσωση των αντικειμενικών αξιών με τις αγοραίες τιμές που επέβαλε στην κυβέρνηση η τρόικα. Παράλληλα επέρχεται και αύξηση της φορολογίας των μεταβιβάσεων, από κάθε αιτία καταργώντας ή έστω περιορίζοντας, τα ισχύοντα αφορολόγητα όρια. Το μνημόνιο προβλέπει «αλλαγές στη φορολογία κεφαλαίου», που σημαίνει επανεξέταση όλων των αφορολόγητων ορίων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, αλλά και των κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.

Μεταξύ των μέτρων είναι η κατάργηση του αφορολόγητου ορίου και η πληρωμή ολόκληρου του φόρου μεταβίβασης, για όσους έχουν εισόδημα, από ένα ορισμένο ύψος και πάνω (π.χ. 50.000 ή 60.000 ευρώ), κατά μέσο όρο στην προηγούμενη τριετία ή πενταετία ή και η πλήρης κατάργηση του αφορολόγητου ορίου, ώστε να πληρώνεται φόρος από όλους.

Δραματικές ανατροπές στο εργασιακό καθεστώς

Δραστικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις στις εργασιακές σχέσεις επιβάλλει το μνημόνιο, με τις λεπτομέρειες να εξειδικεύονται στον εφαρμοστικό νόμο που θα ακολουθήσει, με κύρια αιχμή τη μείωση του ύψους του κατώτερου μισθού, αλλά και της ακόμα μεγαλύτερης μείωσης για τις αποδοχές των νέων μέχρι 25 ετών.

Στο κείμενο υπάρχει και η σαφής προειδοποίηση, ότι αν τα μέτρα αυτά, δεν αποδώσουν, «…θα εξετάσουμε τη περίπτωση πιο άμεσων παρεμβάσεων»!

Επίσης προειδοποιεί, πως «αν ο συνεχιζόμενος κοινωνικός διάλογος είναι ανεπιτυχής στον καθορισμό συγκεκριμένων λύσεων έως το τέλος Φεβρουαρίου για την επίτευξη του στόχου αυτού, η κυβέρνηση θα λάβει τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα, με γνώμονα το επείγων δημόσιο συμφέρον, για να επιτρέψει την προσαρμογή του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους όπως απαιτείται».

Το πακέτο των μέτρων για την αγορά εργασίας το οποίο θα εφαρμοσθεί συμπεριλαμβάνει:

Διάρκεια των συλλογικών συμβάσεων και αναθεώρηση της «μετενέργειας» των συλλογικών συμβάσεων. Οι αλλαγές θα ορίζουν ότι:

1. Όλες οι συλλογικές συμβάσεις θα πρέπει να έχουν μια μέγιστη διάρκεια 3 ετών,

2. Οι συλλογικές συμβάσεις που υπάρχουν ήδη για 24 μήνες ή περισσότερο θα λήξουν όχι αργότερα από 1 έτος από την ψήφιση του νόμου,

3. Η περίοδος χάριτος μετά τη λήξη της σύμβασης μειώνεται από τους 6 στους 3 μήνες, και

4. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η επίτευξη μιας νέας συλλογικής σύμβασης μετά από προσπάθειες τριών μηνών, η αμοιβή θα επανέλθει στο βασικό μισθό συν τα παρακάτω γενικά επιδόματα (αρχαιότητας σε υπηρεσία, τέκνου, εκπαίδευσης και επικινδυνότητας).

Κατάργηση «μονιμότητας» σε όλες τις παραδοσιακές συμβάσεις σε όλες τις εταιρείες. Η νέα νομική διάταξη θα μεταμορφώσει αυτομάτως τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου (οι οποίες ορίζονται ως έχουσες λήξη κατά το όριο ηλικίας ή τη σύνταξη) σε συμβάσεις αορίστου χρόνου για τις οποίες ισχύουν οι κανονικές διαδικασίες απόλυσης.

Πάγωμα της «ωρίμανσης» που προβλέπεται από το νόμο και/ή τις συλλογικές συμβάσεις (που αναφέρεται σε όλες τις αυτόματες αυξήσεις μισθών με βάση το χρόνο) μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από 10%.

Εξάλειψη της μονομερούς προσφυγής σε διαιτησία, επιτρέποντας αιτήσεις για διαιτησία μόνο εάν συναινούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Μείωση του κατώτατου μισθού

Η μείωση του κατώτατου μισθού θα γίνει με τα ακόλουθα μέτρα:

1. Θα νομοθετηθεί η άμεση επανευθυγράμμιση του επιπέδου του κατώτατου μισθού που καθορίζεται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση κατά 22% σε όλα τα επίπεδα βάσει της προϋπηρεσίας, της οικογενειακής κατάστασης και των ημερήσιων / μηνιαίων μισθών.

2. Μια επιπλέον μείωση 10% του κατώτατου μισθού για τους νέους, η οποία θα ισχύει γενικά και χωρίς περιοριστικούς όρους για τα άτομα κάτω των 25, που χαρακτηρίζεται μάλιστα ως (προαπαιτούμενη δράση). Υποστηρίζεται δε ότι «τα μέτρα αυτά θα δώσουν τη δυνατότητα μείωσης της απόκλισης στο επίπεδο του κατώτατου μισθού σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας (Πορτογαλία, Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη)». Μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους, θα συνταχθεί ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για τη λεπτομερή αναμόρφωση της εθνικής συλλογικής σύμβασης έως το τέλος Ιουλίου 2012. Προσαρμογή του μη μισθολογικού κόστος εργασίας. Θα θεσπιστεί νομοθεσία για τη μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τους εργοδότες στο ΙΚΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και θα ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η μείωση αυτή δεν θα έχει δημοσιονομική επίπτωση.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η κατάργηση των ΟΕΚ και ΟΕΕ. Ακόμα, κυβέρνηση και τρόικα προειδοποιούν πως «εάν μέχρι το τέλος του 2012 τα αποτελέσματα στην αγορά δεν έχουν αποτέλεσμα, θα εξετάσουμε την περίπτωση πιο άμεσων παρεμβάσεων».

Οι 22 βασικοί φόροι και τέλη στα ακίνητα

1. Έκτακτο τέλος μέσω της ΔΕΗ

2. ΦΠΑ στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή 23%

3. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων 8-10%

4. Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων 3% επί ΦΜΑ.

5. Συμβολαιογραφικά και νομικά έξοδα μεταβίβασης ακινήτων.

6. Φόροι κληρονομιάς/γονικής παροχής & δωρεάς ακινήτων 5-40%.

7. Φόρος Δωρεάς ακινήτων 5-40%.

8. Ετήσιος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) 1‰-2 % για τα φυσικά πρόσωπα και 6‰ για τα νομικά πρόσωπα.

9. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ),(κτίσματα+οικόπεδα) 0,25-0,35‰.

10. Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας – Φωτισμού

11. Δημοτικός Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων

12. Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

13. Τέλη Αποχέτευσης ακινήτων (σύνδεση-χρήση).

14. Τέλος Εγγραφής ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο

15. Τέλος έκδοσης οικοδομικής αδείας

16. Τέλος οικοδομικών εργασιών

17. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 23%

18. Τέλος ρευματοδότησης ακινήτου (υπέρ ΔΕΗ [DEHr.AT] Σχετικά άρθρα και Δημοσίου)

19. Φόρος Εισοδήματος μισθωμάτων 18 – 45%.

20. Συμπληρωματικός Φόρος Εισοδήματος Μισθωμάτων 1,5%-3%.

21. Τεκμήριο διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α’+ β’ κατοικία αναλόγως εμβαδού και τιμής ζώνης.

22. Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης & β’ κατοικίας.

Νέα μέτρα

Παράλληλα η τρόικα επιβάλλει τα ακόλουθα μέτρα:

1. Το κλείσιμο 200 εφοριών μέχρι το τέλος του 2012.

2. Διατηρείται στο 23% ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ παρά τις διαρροές της κυβέρνησης για ενδεχόμενη μείωσή του, με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

3. Καταργούνται οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν σήμερα στα νησιά του Αιγαίου.

4. Προσλαμβάνονται άμεσα 1.000 ελεγκτές.

5. Δεν θα γίνουν ξανά ρυθμίσεις χρεών και ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και περαιώσεις.

6. Διακόπτει μέχρι τον Ιούνιο, τις πληρωμές τοις μετρητοίς και με επιταγές σε εφορίες οι οποίες θα αντικατασταθούν με τραπεζικά εμβάσματα, έτσι ώστε ο χρόνος του προσωπικού να αποδεσμεύεται και έτσι ώστε το προσωπικό να επικεντρωθεί σε εργασία μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας (έλεγχοι, επιβολή εισπράξεων και συμβουλές προς φορολογουμένους).

Πηγή: Naftemporiki.gr

Δείτε ακόμα

Στο ΕΣΠΑ δράση για άνεργους νέους – Οι ωφελούμενοι και η αποζημίωση

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό ως προς την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την κάλυψη των …

Kλείδωσε στα 830 ευρώ ο κατώτατος μισθός – Ο μέσος μισθός 27% χαμηλότερα από το 2010

Το καθαρό ποσό των βασικών αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα, που αφορά περίπου 600.000 εργαζόμενους, θα …