Θωράκιση καταθέσεων και τραπεζών με 35 δισ. ευρώ

 

 

 

Την πλήρη θωράκιση των τραπεζών, των Ελλήνων καταθετών και των φορολογούμενων πολιτών έχουν στόχο οι ενέργειες που προβλέπει το μνημόνιο για το χρηματοπιστωτικό τομέα. Η διασφάλιση του ιδιωτικού χαρακτήρα των ελληνικών τραπεζών απομακρύνει φορολογικές επιβαρύνσεις των Ελλήνων πολιτών και τα μέτρα που θα εφαρμοστούν, θα επιβάλουν, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση σχεδίων άντλησης κεφαλαίων με ίδια μέσα, προκειμένου να επιτευχθεί ο τελικός στόχος, δηλαδή η αποπληρωμή του συνόλου των κρατικών κεφαλαίων που θα αντλήσουν οι τράπεζες.

Ο εν λόγω στόχος προϋποθέτει, ωστόσο, την εξυγίανση των δημοσιονομικών του κράτους, την ανάκτηση της εμπιστοσύνης για τη χώρα και το τραπεζικό σύστημα και το άνοιγμα των αγορών. Οι ενέργειες αυτές έχουν προβλέψει και την περίοδο που θα διαρκέσει η επιλεκτική χρεοκοπία μέσω του PSI+, αλλά και το συνολικό διάστημα στο οποίο η χώρα θα βρίσκεται στη φάση εξυγίανσης των δημοσιονομικών της.

Οσον αφορά το διάστημα στο οποίο θα διενεργηθεί το PSI+, το σχέδιο νόμου προβλέπει την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης έως του συνολικού ποσού των 35 δισ. ευρώ, με σκοπό να παρασχεθεί στην ελληνική δημοκρατία η δυνατότητα να χρηματοδοτήσει την ενδεχόμενη επαναγορά τίτλων της που έχουν παρασχεθεί ως ενέχυρο στο ευρωσύστημα από τις ελληνικές τράπεζες. Αυτό θα γίνει με τίτλους του ευρωπαϊκού ταμείου EFSF και θα εξασφαλίσει στις τράπεζες το ύψος της αναγκαίας ρευστότητας που λαμβάνουν από το ευρωσύστημα για να διατηρηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Για το διάστημα που θα ξεκινήσει μετά το PSI+ προβλέπονται αυστηροί θεσμικοί κανόνες, προληπτικά μέτρα και λεπτομερείς μελέτες που θα καθρεφτίζουν και θα αποτυπώνουν ανά πάσα στιγμή την κατάσταση σε καθεμία από τις τράπεζες, καθώς και τις δράσεις στις οποίες θα πρέπει να προβούν. Για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, αναλαμβάνει, επίσης, η κυβέρνηση να ολοκληρώσει μία λεπτομερή μελέτη για το πώς θα διευθετήσει την ΑΤΕ, βασισμένη στην εργασία που ανατέθηκε σε εξωτερικές ελεγκτικές εταιρείες.

Κεφαλαιακές ανάγκες
Το Μνημόνιο προβλέπει αναλυτική αξιολόγηση των αναγκών σε κεφάλαια των τραπεζών, από την Τράπεζα της Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί με βάση την ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια του Core Tier I, που καθορίστηκε στο 9% αρχής γενομένης από το τρίτο τρίμηνο του 2012 και έως το δεύτερο τρίμηνο του 2013. Μετά το τρίτο τρίμηνο του 2013, οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να αυξήσουν τον εν λόγω δείκτη στο 10%.

Οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών θα προσδιοριστούν με βάση την προσομοίωση σε κατάσταση κρίσης, η οποία θα συνεκτιμά τις επιπτώσεις από το PSI+, τα αποτελέσματα της διαγνωστικής μελέτης της BlackRock για τα δάνεια και τα επιχειρηματικά σχέδια που θα καταθέσουν έως το τέλος Μαρτίου οι ελληνικές τράπεζες και θα αφορούν τις δυνατότητας άντλησης κεφαλαίων από σειρά ενεργειών που θα προβούν. Θα πρέπει, επίσης, να συνεκτιμηθεί και το ακραίο τριετές δυσμενές σενάριο του stress test, στο οποίο οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν κεφαλαιακή επάρκεια 7%.

Ανακεφαλαιοποίηση
Η κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιχειρηματική αυτονομία. Η κεφαλαιακή επάρκεια δύναται να αυξηθεί στα παραπάνω επίπεδα μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου από τις αγορές (υφιστάμενοι ή/και νέοι μέτοχοι) έως και το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, αλλά και στη συνέχεια από τα κρατικά κεφάλαια που θα είναι διαθέσιμα μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η άντληση των κρατικών κεφαλαίων θα γίνεται με τη χρήση των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων (COCOS) και με κοινές μετοχές με περιορισμούς των δικαιωμάτων ψήφου του ΕΤΧΣ για μία πενταετή περίοδο.

Τα δικαιώματα ψήφου των κοινών μετοχών που θα κατέχει το ΤΧΣ θα είναι αυστηρά περιορισμένα σε συγκεκριμένες στρατηγικές αποφάσεις, εκτός εάν η ιδιωτική συμμετοχή στη μορφή των κοινών μετοχών είναι μικρότερη από ένα δεδομένο ελάχιστο ποσοστό των ολικών κεφαλαιακών αναγκών της τράπεζας, το οποίο θα οριστεί στο νόμο που θα αφορά στη λειτουργία του ΤΧΣ στο τέλος Μαρτίου. Εάν δηλαδή η εισφορά κεφαλαίου των ιδιωτών είναι κάτω από ένα συγκεκριμένο ελάχιστο ποσοστό των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών μιας τράπεζας (που θα ορίζεται στο νόμο για το ΤΧΣ), το ΤΧΣ θα έχει κοινές μετοχές με δικαιώματα ψήφου. Το ΤΧΣ θα κατέχει τις μετοχές του για μία περίοδο δύο ετών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον δύο έτη, για λόγους οικονομικούς και σταθερότητας της αγοράς.

Οι μετοχές και/ή τα δικαιώματα ψήφου που αποκτώνται από το ΤΧΣ δεν θα μεταβιβάζονται ή πωλούνται σε κανένα άλλο κρατικό φορέα με καμιά μορφή. Στους ιδιώτες μετόχους θα παρέχονται κίνητρα για να αγοράσουν τις μετοχές που ανήκουν στο ΤΧΣ. Οι τράπεζες που δεν υποβάλουν βιώσιμα σχέδια άντλησης κεφαλαίων και/ή που δεν αντλούν τα κεφάλαια που χρειάζονται για να καλύψουν τις κανονιστικές απαιτήσεις εντός της προθεσμίας που έχει θέσει η ΤτΕ θα εξυγιανθούν κατά ομαλό τρόπο και με το ελάχιστο κόστος για το κράτος. Οι επιλογές της εξυγίανσης αφορούν αγορά και ανάληψη (εντολή μεταβίβασης) σε μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα και ομαλή διάλυση.

Ανατροπές στα εργασιακά
Οι αρχές θα εντοπίσουν τα νομοθετικά εμπόδια της ευέλικτης διαχείρισης των συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο της εξυγίανσης των τραπεζών και θα υιοθετήσουν τις απαιτούμενες νομοθετικές αλλαγές για την άρση τους. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι διοικήσεις των τραπεζών θα κληθούν να προχωρήσουν σε μειώσεις μισθών, σε απολύσεις εργαζόμενων και σε ευέλικτες μορφές εργασίας, προκειμένου να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος.

Τα έξι κριτήρια για κεφαλαιακή ενίσχυση
Τα κριτήρια αξιολόγησης κεφαλαιακών αναγκών θα περιλαμβάνουν:

1 Την οικονομική ευρωστία των μετόχων

2 Την προθυμία των μετόχων να εισφέρουν νέα κεφάλαια

3 Την ποιότητα της διοίκησης

4 Τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων

5 Τα μεγέθη τους για κεφάλαια, ρευστότητα και κερδοφορία

6 Την ποιότητα ταξινόμησης κινδύνων από την Τράπεζα της Ελλάδος και το βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο

Πηγή: Imerisia.gr

Δείτε ακόμα

Στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Citi τις τιμές του πετρελαίου το 2025

Δεν φαίνεται να επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου η κλιμάκωση με τους Χούθι Η κλιμάκωση …

Σούπερ μάρκετ: Πληθωριστική «ένεση» στον τζίρο – Οι «πρωταθλητές» των ανατιμήσεων

Τι δείχνουν τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών Circana για το 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023 …