Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο για το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης

ΣΤΗ δημιουργία Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης προχωρά η κυβέρνηση, καθώς χθες κατατέθηκε στη Βουλή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την «Έγκριση των σχεδίων συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τραπέζης της Ελλάδος, του σχεδίου του μνημονίου συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τραπέζης της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Σύμφωνα με τη ρύθμιση προβλέπεται η σύσταση ενός νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), στο οποίο προβλέπεται να ενταχθούν: α) το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), β) οι τομείς του Tαμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), γ) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι τομείς αυτού ΤΕΑΠΟΚΑ και ΤΑΔΚΥ, δ) το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση, ε) οι τομείς του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και στ) o κλάδος ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς τους κατ’ επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του.

Το ΕΤΕΑ, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θα λειτουργεί από την 1η Ιουλίου 2012 με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση.

Μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΕΤΕΑ τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ταμεία, τομείς και κλάδοι δύνανται με αποφάσεις των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισμένων, κάθε ταμείου ή τομέα ή κλάδου να εξαιρούνται από την ανωτέρω ένταξη.

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να εντάσσονται στο ΕΤΕΑ μέχρι 31.12.2012, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης και άλλα επικουρικά ταμεία καθώς και όσα από τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου εξαιρέθηκαν.

Τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης, τομείς ή κλάδοι που δεν εντάσσονται μέχρι την 31-12-2012 στο ΕΤΕΑ μετατρέπονται αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (160 Α).

Στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ υπάγονται υποχρεωτικά:

α) οι νεοπροσλαμβανόμενοι στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις τράπεζες και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ,

β) οι ήδη ασφαλισμένοι των ταμείων – τομέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ.

Πόροι του νέου ενιαίου ταμείου θα είναι τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων και εργοδοτών. Το ποσό εισφοράς υπολογίζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζόμενου. Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα κατά 1,25% για τον ασφαλισμένο και κατά 0,75% για τον εργοδότη και για τους υπαγόμενους στα υπερβαρέα επαγγέλματα κατά 1% για τον ασφαλισμένο και 2% για τον εργοδότη.

Προβλεπόμενα ποσοστά εισφορών υπέρ των ταμείων, τομέων και κλάδων που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ και τα οποία υπερβαίνουν τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια ποσοστά, καθώς και οι ασφαλιστέες αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται εξακολουθούν να ισχύουν.

Οι ρυθμίσεις που αφορούν τις μειώσεις των κύριων και επικουρικών συντάξεων θα συμπεριληφθούν σε άλλο νομοσχέδιο, του Υπουργείου Οικονομικών, που αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στη Βουλή.

Βενιζέλος: Η επιτυχία του προγράμματος είναι η μόνη εθνική στρατηγική (21/02 – 09:33)

ΙΙF: Η απομείωση του ελληνικού χρέους αντιστοιχεί σε 107 δισ. ευρώ (21/02 – 09:28)

Γιούνκερ-Ρεν-Λαγκάρντ: Σημαντική μείωση του ελληνικού χρέους (21/02 – 09:11)

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών καλωσορίζουν τη συμφωνία με την Αθήνα (21/02 – 09:04)

Η υπερ-συνταγογραφία στοιχίζει στο Ελληνικό Δημόσιο περίπου 1 δισ. ευρώ (21/02 – 08:56)

Χατζημαρκάκης: Τον Ιούλιο θα διώξουν την Ελλάδα από την Ευρωζώνη
Διαβάστε το νέο μνημόνιο 2012 με τα μέτρα που ψηφίστηκαν
Οι Times προτείνουν τη νέα δραχμή για την Ελλάδα
Νέο καθεστώς για την εγγραφή ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ
Στη δημοσιότητα οι 4.151 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
Πηγή: express.gr

Δείτε ακόμα

Στο ΕΣΠΑ δράση για άνεργους νέους – Οι ωφελούμενοι και η αποζημίωση

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό ως προς την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την κάλυψη των …

Kλείδωσε στα 830 ευρώ ο κατώτατος μισθός – Ο μέσος μισθός 27% χαμηλότερα από το 2010

Το καθαρό ποσό των βασικών αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα, που αφορά περίπου 600.000 εργαζόμενους, θα …