Περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις

Σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τη σύνταξη Μαΐου 2012, θα παρακρατηθούν οι μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του«Αναπροσαρμογή συντάξεων, επικουρικών συντάξεων και άλλες ρυθμίσεις για τον περιορισμό της κρατικής επιχορήγησης προς ασφαλιστικά ταμεία» που εντάσσεται στις «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012 » μειώνονται αναδρομικά από 1.1.2012 οι συντάξεις των ΕΤΕΑΜ, ΤΕΑΙΤ, ΤΕΑΔΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ, ΤΑΔΚΥ, ΕΤΑΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ, αλλά και του κλάδου της ΔΕΗ ως εξής:

• Οι συντάξεις έως 250 ευρώ, κατά ποσοστό 10% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά την μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 200 ευρώ.

• Οι συντάξεις από 250,01 ευρώ έως 300 ευρώ, κατά ποσοστό 15% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά την μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 225 ευρώ.

• Οι συντάξεις από 300,01 ευρώ και άνω κατά ποσοστό 20% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά την μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 255 ευρώ.

Τα ποσοστά των μειώσεων αυτών καταλαμβάνουν και το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.

Ακόμη μειώνονται αναδρομικά 12% τα ποσά της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνουν τα 1.300 ευρώ και καταβάλλονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και τους λοιπούς φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας από 1.1.2012. Η μείωση αυτή καταλαμβάνει και το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.

Το ποσό της κύριας σύνταξης μετά και την παραπάνω μείωση της δεν μπορεί να υπολείπεται τα 1.300 ευρώ.

Όταν δικαιούχοι για τη σύνταξη λόγω θανάτου είναι περισσότεροι του ενός, το ποσό πέραν των 1.300 ευρώ του συνολικού ποσού σύνταξης μειώνεται κατά το ως άνω ποσοστό. Το εναπομείναν ποσό σύνταξης επιμερίζεται κατά τα ποσοστά των δικαιοδόχων.

Ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ:

Η αιτιολογική έκθεση

Το σχέδιο νόμου

Η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Η έκθεση συνεπειών

Τα πρακτικά συνεδρίασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τροποποιήσεις

Πηγή: real.gr

Πηγή σχεδίου νόμου : Βουλή των Ελλήνων

 

 

Δείτε ακόμα

ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο: Η Επιτροπή κάνει ένα βήμα παραπέρα στην καταπολέμηση της απάτης

Στις 18 Φεβρουαρίου 2020, το Συμβούλιο ενέκρινε νομοθετική δέσμη για τη συλλογή δεδομένων πληρωμών με …

Τράπεζα Πειραιώς: Η επιβολή κυρώσεων στην Ρωσία θα εκτοξεύσει τις τιμές βασικών προϊόντων

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .