Ορισμός Μέγιστου Επιτρεπόμενου Αριθμού Συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ανταποδοτικού Χαρακτήρα στους ΟΤΑ α΄ Βαθμού για το 2012, Απόφ. 7464/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Η Χρήση της Ιστοσελίδας Κοινωνικής Δικτύωσης (FACEBOOK) Συνιστά λόγο Απόλυσης Πρωτοδικείο Αθηνών 34/2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Δανεισμός Εργαζομένου και Ευθύνη επί Εργατικού Ατυχήματος ΑΠ 116/2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .