Ένωση προσώπων, ικανότητα σύναψης ΣΣΕ, ιδρυτική πράξη

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Έγκυρη η συμφωνία μη παρακράτησης φόρου εισοδήματος από αποζημίωση με υποχρέωση καταβολής από εργοδότη ΑΠ 908/2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Άκυρη καταγγελία σύμβασης – τρίμηνη παραγραφή ΑΠ 1145/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .