ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Η τύχη των συμβασιούχων μισθωτών στο Δημόσιο τους ΟΤΑ και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα
Ένωση προσώπων, ικανότητα σύναψης ΣΣΕ ιδρυτική πράξη
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελλ. Οικονομίας
Μηνιαία καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΟΑΕΕ
Διαθεσιμότητα υπαλλήλων και πληρωμή της εφάπαξ αποζημίωσης