Υποχρεωτική Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Πιστοποιητικών Βεβαιώσεων που Εκδίδουν τα Ασφ. Ταμεία ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΟΓΑ Απόφ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./9780/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Η Άδεια Αναπαύσεως των μισθωτών

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Κανονική Άδεια – Απαγόρευση Μεταφοράς της, ΑΠ 434/2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .