ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

15η Μαΐου 2012 Ορόσημο για τις ΣΣΕ
Η Άδεια Αναπαύσεως των Μισθωτών
Τροποποίηση Προγράμματος 14354/522/2011 για τη Διατήρηση 10.000 Θέσεων Εργασίας με Επιχορήγηση Μέρους των Εργοδοτικών Εισφορών σε Ξενοδοχειακές Επιχ/σεις Έτους 2011
Νέα Προθεσμία Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών ΙΚΑ