Προσαυξήσεις Εργασίας Κυριακής, Νύκτας, Υπερεργασίας και Συμψηφισμός με Υπέρτερες Αποδοχές – Πότε είναι Επιτρεπτό ΑΠ1322/2010

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Η Άδεια Αναπαύσεως των μισθωτών

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Κανονική Άδεια – Απαγόρευση Μεταφοράς της, ΑΠ 434/2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .