Διευκρινήσεις Αναφορικά με την Εφαρμογή του άρθρ.25 του Ν.3846/2010 (Σχετικά με την Υποχρεωτική Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ των Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων) Εγκ. ΟΑΕΕ 13/10.4.2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Αντισυμβατική Συμπεριφορά Εργαζομένου και Απόλυση – Πότε Καταχρηστική Α.Π. 904/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Σύμβαση Εργασίας Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου Α.Π. 82/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .