ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παροχή Οδηγιών για την Εφαρμογή των Διατάξεων της παρ. ΙΑ.4 του άρθρ.1ου του Ν.4093/2012 – Μεταβολές στις Προϋποθέσεις για τη Λήψη Δεύτερης Σύνταξης Λόγω Γήρατος από 1.1.2013 και εφεξής, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80000/οικ.1647/27/11.3.2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Ολοκλήρωση των Διαδικασιών Ένταξης στο ΕΤΑΜ και μετατροπής των Εξαιρούμενων Τομέων σε Επαγγελματικά Ταμεία Υποχρεωτικής Ασφάλισης – ΝΠΙΔ Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.21250/4231/165/27.3.2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Διευκρινήσεις Αναφορικά με την Εφαρμογή του άρθρ.25 του Ν.3846/2010 (Σχετικά με την Υποχρεωτική Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ των Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων) Εγκ. ΟΑΕΕ 13/10.4.2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Υποβολή Αιτήματος Αναγνώρισης Χρόνων για τη Θεμελίωση Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος, μετά την Υποβολή του Συνταξιοδοτικού Αιτήματος, Εγκ. ΟΑΕΕ 16/11.4.2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα