ΑΠΔ Οδηγίες για την Απεικόνιση της Ασφάλισης στην ΑΠΔ των Εργαζόμενων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στον Κλάδο ΕΤΕΑ, Εγκ. ΙΚΑ 17/2.4.2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Αντισυμβατική Συμπεριφορά Εργαζομένου και Απόλυση – Πότε Καταχρηστική Α.Π. 904/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Σύμβαση Εργασίας Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου Α.Π. 82/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .