Παροχή Οδηγιών για την Υλοποίηση των Διατάξεων του άρθρ.26 του Ν.4075/2012 (συνταξιοδοτικά θέματα) Εγγρ. ΓΓΚΑ Φ.80000/οικ.10368/698/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Η Άδεια Αναπαύσεως των μισθωτών

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Κανονική Άδεια – Απαγόρευση Μεταφοράς της, ΑΠ 434/2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .