ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2012

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2012

Εθνική Κλαδική Σ.Σ.Ε. 26.07.12 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ όλης της Χώρας”.(1)

Πράξη Καταθ. Υπ. Εργασίας 13/03.07.12

Στην Αθήνα σήμερα, 26.7.2012, οι υπογράφοντες αφενός, Βασίλειος Κορκίδης, Πρόεδρος και Γεώργιος Καρανίκας, Γεν. Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣEE), Δημήτριος Ασημακόπουλος, Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γεν, Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και αφετέρου Μεταξία Στεκουλέα, Πρόεδρος και Θάνος Βασιλόπουλος, Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν συμφωνούν τα ακόλουθα:

Προοίμιο – Πλαίσιο Εθνικής Συμφωνίας και Συλλογικής Σύμβασης

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή νέας εθνικής κλαδικής Συλλογικής Εργασίας στο Εμπόριο, διεξήχθηκαν μέσα σε ένα περιβάλλον έκτακτων και εξαιρετικά δυσμενών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών.

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι μέχρι σήμερα ασκηθείσες οικονομικές – φορολογικές πολιτικές και τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του Μνημονίου, αποδεικνύονται εξαιρετικά αναποτελεσματικές και έχουν οδηγήσει την οικονομία σε έναν φαύλο κύκλο βαθιάς ύφεσης, δραματικής πτώσης της εγχώριας ζήτησης και εξαιρετικά υψηλών και δυσβάσταχτων για την κοινωνική συνοχή ποσοστών ανεργίας.

Η συνεχής λήψη μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής, εφαρμογής σκληρής λιτότητας και οριζόντιων χωρίς εξειδικευμένο στόχο περικοπών, καθώς και η επιβολή πολλαπλών δυσβάσταχτων φορολογικών επιβαρύνσεων στις επιχειρήσεις (ιδίως τις μικρομεσαίες) αλλά και στους εργαζόμενους που συρρικνώνουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, χωρίς καμία αναπτυξιακή διάσταση, είναι καταστροφικές και οδηγούν στην κατάρρευση τόσο των εμπορικών επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων, όσο και των εργαζομένων.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και της επιμονής της Πολιτείας να αρνείται να διασφαλίσει όρους και προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, καθιστά απολύτως αναγκαία την ανάληψη ενός πιο αποφασιστικού ρόλου των οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων στον κλάδο του Εμπορίου, ώστε να διαμορφωθούν και να εφαρμοστούν με δική τους ευθύνη κοινοί κανόνες και όροι λειτουργίας στον κλάδο που θα διασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων και των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών.

Κατά συνέπεια, τα μέρη εκτιμώντας την εξαιρετικά αρνητική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, αναγνωρίζουν ότι υπάρχει αδήριτη ανάγκη να συζητηθούν και να εξευρεθούν από κοινού λύσεις τόσο για τη συνολική λειτουργία του κλάδου και των επιχειρήσεων, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των εργαζομένων με την αποφυγή ενός μισθολογικού ντάμπιγκ μέσω της γενικευμένης χρήσης ατομικών συμβάσεων εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του Εμπορίου, θα πρέπει να καταστεί το αποφασιστικότερο μέσο της ρύθμισης και της διαμόρφωσης των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, σεβαστή και εφαρμοστέα από το σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι πρόσφατες κρατικές νομοθετικές παρεμβάσεις στο σύστημα και τη δομή των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων του Ν. 1876/90, δίνουν προβάδισμα στο επιχειρησιακό επίπεδο, καθιστούν αδύνατη την κήρυξη ως υποχρεωτικής της παρούσας Σ.Σ.Ε. και έχουν ακυρώσει τον ρόλο της Διαιτησίας του ΟΜΕΔ.

Πέραν της παρούσας Σ.Σ.Ε., τα μέρη συνυπογράφουν το ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 με τίτλο “Εθνική Κλαδική Συμφωνία Εργαζομένων & Εργοδοτών Εμπορίου 2012”, η οποία αποτελεί ένα ευρύτερο και μεταξύ τους δεσμευτικό πλαίσιο κοινών θέσεων και αιτημάτων αμέσου εφαρμογής αλλά και μεσομακροπρόθεσμης προοπτικής για τα κυρίαρχα ζητήματα της εξόδου από την ύφεση, της αντιμετώπισης της ανεργίας και της δημιουργίας συνθηκών ανάπτυξης και διατήρησης της κοινωνικής συνοχής, με ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο του κλάδου του Εμπορίου και με αποδέκτη την Ελληνική Κυβέρνηση και την Τρόικα.

Συνεπώς και στο πλαίσιο της κρίσιμης για τη χώρα πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας, τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν ότι πρέπει να στηριχθεί το διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις επείγουσες ανάγκες κοινωνικής προστασίας και της ενίσχυσης του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, που καταρρέει από την έλλειψη οικονομικής και χρηματοδοτικής ρευστότητας με συνέπεια τη συρρίκνωση της και τη δραματική αύξηση της ανεργίας.

Με βάση τα παραπάνω, τα μέρη συμφωνούν τα εξής:

Ρύθμιση όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Εμπορικές επιχειρήσεις όλης της Χώρας

Άρθρο 1
Πεδίο Ισχύος της Εθνικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε. Εμπορίου

Α. Η παρούσα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αφορά τους εργαζόμενους που απασχολούνται στις ακόλουθες εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας:

1. Εμπορικά καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης.

2. Σούπερ Μάρκετς και καταστήματα τροφίμων.

3. Καταστήματα ζαχαροπλαστείων και συναφών με τα ζαχαροπλαστεία εμπορικών δραστηριοτήτων.

4. Καταστήματα λιανικής και χονδρικής πώλησης τσιγάρων.

Β. και έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Πωλητές (στο προσωπικό πώλησης των Σούπερ-Μάρκετς περιλαμβάνονται και οι πωλητές-πωλήτριες προϊόντων κρέατος, πουλερικών, τυροκομικών-αλλαντικών, οπωρολαχανικών, ιχθυοπωλείου ειδών ένδυσης, οικιακού εξοπλισμού, ειδών εξοχής κ.λπ.).

2. Γραμματείς προϊσταμένων.

3. Προσωπικό Γραφείου (Υπάλληλοι Γραφείου, Αποθηκάριοι, Εισπράκτορες, Κλητήρες).

4. Λογιστές και Βοηθοί Λογιστές.

5. Καθαριστές – Καθαρίστριες.

6. Φύλακες – Νυκτοφύλακες – Θυρωροί.

7. Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων και αυτοκινήτων μεταφοράς προσωπικού επιχειρήσεων.

8. Προσωπικό Η/Υ (προγραμματιστές, αναλυτές, χείριστες).

Επίσης στην παρούσα Σ.Σ.Ε. εντάσσονται οι ειδικότητες:

1. Εργατοτεχνίτες με τους γενικούς όρους που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ και με τη διευκρίνιση ότι χορηγούνται σε αυτούς, οι εκάστοτε αυξήσεις, τα επιδόματα και οι ρυθμίσεις της παρούσας Σ.Σ.Ε., όπως ειδικότερα κάθε φορά ορίζονται.

2. Διακοσμητές -τριες με τους όρους της Δ.Α. 21/96.

3. Ηλεκτρονικοί – Τεχνικοί Hardware (μέσων σχολών ή αναγνωρισμένων δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ).

Άρθρο 2
Κατώτατα όρια αποδοχών

1. Ο κατώτατος εισαγωγικός μισθός και το εισαγωγικό ημερομίσθιο βάσης (μισθολογικό κλιμάκιο 0-2 έτη υπηρεσίας) για κάθε κατηγορία / ειδικότητα εργαζομένων που υπάγεται στην παρούσα, καθορίζεται και χορηγείται καθόλη τη διάρκεια ισχύος της ως εξής:

Ειδικότητα

Κατώτατος εισαγωγικός μισθός / Ημερομίσθιο βάσης (Μ.Κ. 0-2 έτη προϋπηρεσίας (ευρώ)

Προσωπικό πώλησης (εμποροϋπάλληλοι – πωλητές)

860

Προσωπικού γραφείου

793

Εισπράκτορες, αποθηκάριοι, κλητήρες

785

Γραμματείς

843

Λογιστές & βοηθ. λογιστών άνω των 17 ετών προϋπηρεσίας

941

Βοηθοί λογιστών μέχρι 17 έτη προϋπηρεσίας

850

Φύλακες, νυχτοφύλακες, θυρωροί

889

Καθαριστές καθαρίστριες (ημερομίσθιο)

34

Οδηγοί 1 (έως 2 έτη στον ίδιο εργοδότη)

896

Οδηγοί 2 (με 2 έτη στον ίδιο εργοδότη)

961

Οδηγοί 3 (με 5 έτη στον ίδιο εργοδότη)

1.055

Οδηγοί 4 (με 10 έτη στον ίδιο εργοδότη)

1.171

Οδηγοί 5 (με 15 έτη στον ίδιο εργοδότη)

1.277

Αναλυτές-τριες μηχανογράφησης

878

Προγραμματιστές -τριες μηχανογράφησης

867

Χειριστές -τριες Η/Υ

826

Ηλεκτρονικοί τεχνικοί Hardware μέσων σχολών

886

Διακοσμητές – Διακοσμήτριες

860

Εργατοτεχνίτες (ημερομίσθιο)

33

2. Οι πλήρεις πίνακες βασικών μισθών και ημερομισθίων για κάθε επιμέρους ειδικότητα ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας, επισυνάπτονται στο Προσάρτημα 1, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σ.Σ.Ε.

Άρθρο 3
Επιδόματα, άλλες παροχές και θεσμικές ρυθμίσεις

1. Στην παρούσα Σ.Σ.Ε. ενσωματώνοντας διατηρούνται και χορηγούνται όλα ανεξαιρέτως τα επιδόματα, παροχές και θεσμικές ρυθμίσεις του κλάδου ή του επαγγέλματος κάθε ειδικότητας εργαζομένων, όπως αυτά έχουν διατυπωθεί και ισχύουν βάσει των προηγούμενων όμοιων συλλογικών ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

2. Για την εφαρμογή τους ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις όπως αυτές καταγράφονται στην πλέον πρόσφατη σχετική κωδικοποίηση του ΟΜΕΔ έτους 2008 καθώς στις μετά από αυτήν Σ.Σ.Ε.

3. Επιδόματα και λοιπές προσαυξήσεις που προβλέπονται από προηγούμενες ρυθμίσεις του κλάδου ή του επαγγέλματος κάθε ειδικότητας υπολογίζονται εφόσον ορίζονται σε ποσοστό, στους εκάστοτε βασικούς μισθούς που διαμορφώνονται από τη ρύθμιση αυτή, εκτός εκείνων που ρυθμίζονται διαφορετικά από τις οικείες Σ.Σ.Ε., Δ.Α. καθώς και από προηγούμενες ρυθμίσεις της κλαδικής Σ.Σ.Ε.

Άρθρο 4
Επιδόματα (δώρα) εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα

1. Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο, εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθόλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

3. Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

4. Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 5
Επίδομα άδειας

Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.

Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.

Το αντίστοιχο επίδομα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1977 για τη χορήγηση του επιδόματος άδειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων “πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν”, λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.

Άρθρο 6
Διασφάλιση εφαρμογής της Σ.Σ.Ε.

Τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας Σ.Σ.Ε. προκειμένου να διασφαλίσουν την εφαρμογή της από το σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας, συμφωνούν τα ακόλουθα:

1. Τη δημιουργία, ειδικού δικτυακού τόπον με αντικείμενο την πληροφόρηση για το περιεχόμενο της παρούσας Σ.Σ.Ε. και της Εθνικής Συμφωνίας Πλαισίου, την παροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης των ενδιαφερομένων για την εφαρμογή της παρούσας.

2. Τη δυνατότητα συνυπογραφής / αποδοχής / προσχώρησης των οργανώσεων – μελών των εργοδοτών και μεμονωμένων επιχειρήσεων που υπογράφουν την παρούσα Σ.Σ.Ε., μέσω υποδείγματος δήλωσης που προσαρτάται στην παρούσα.

3. Οι επιχειρήσεις που δεν εκπροσωπούνται από εργοδοτική οργάνωση, καλούνται να προσχωρήσουν και να εφαρμόσουν την παρούσα Σ.Σ.Ε., μέσω της υπογραφής τον παραπάνω σχετικού υποδείγματος.

4. Τη σύσταση μόνιμης επιτροπής ελέγχου εφαρμογής της παρούσας Σ.Σ.Ε. σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και τη συνεργασία με τις κατά τόπους υπηρεσίες του ΣΕΠΕ για τον έλεγχο και διευκόλυνση εφαρμογής της παρούσας Σ.Σ.Ε.

5. Την πραγματοποίηση εκστρατείας για την Σ.Σ.Ε. και την αναγκαιότητα εφαρμογής της από το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου.

6. Τη δημιουργία “λευκής” λίστας και τη σήμανση όλων εκείνων των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τη Σ.Σ.Ε. και κάλεσμα στους καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους από αυτές, με τη χρηματοδοτική συμβολή και της Πολιτείας.

7. Για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων, συστήνεται κοινή επιτροπή αποτελούμενη από 1 εκπρόσωπο της ΟΙΥΕ, 1 εκπρόσωπο της ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΣΕΛΠΕ καθώς και από 1 κοινό εκπρόσωπο των 8 μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων υποδεικνυόμενο από τις επιχειρήσεις αυτές.

Άρθρο 7
Τελικές Διατάξεις

1. Οι διατάξεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. του κλάδου και των επιμέρους ειδικοτήτων που δεν τροποποιούνται ρητά με τη νέα Σ.Σ.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν, ανεξάρτητα από το εάν έχουν λήξει η καταγγελθεί.

2. Ευνοϊκότεροι ατομικοί όροι εργασίας, ανώτερες αποδοχές και γενικά ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις), όροι συλλογικών ρυθμίσεων (συλλογικές συμβάσεις και διαιτητικές αποφάσεις), καθώς και κανονισμοί εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, έθιμα κ.λπ. δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα σύμβαση ισχύει από 1 Αυγούστου 2012 έως 31 Ιουλίου 2013.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1

Πίνακες βασικών μισθών και ημερομισθίων ειδικοτήτων των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις με βάση τα έτη υπηρεσίας.

“Παραλείπονται οι πίνακες βασικών μισθών του προσαρτήματος και δημοσιεύονται οι αναλυτικοί πίνακες αποδοχών (με επιδόματα κ.λπ.) της ΕΑΕΔ στη σελίδα Α34 (γαλάζιες σελίδες) του παρόντος τεύχους (Σεπτέμβριος 2012).”

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2
Εθνική κλαδική συμφωνία εργαζομένων & εργοδοτών Εμπορίου 2012

Για τους λόγους που αναλυτικά αναπτύσσονται στο “Προοίμιο-Πλαίσιο)” της παρούσας, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, συναποδέχονται και δεσμεύονται, ώστε από κοινού να ζητήσουν επειγόντως από την Κυβέρνηση, να προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις και κανονιστικές ενέργειες που αποτελούν ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ και αναφέρονται στην εν γένει λειτουργία του Ελληνικού Εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών σχέσεων και του πλαισίου δραστηριοποίησης των εμπορικών επιχειρήσεων (ιδίως των μικρομεσαίων) μέσα στις σημερινές συνθήκες.

Ειδικότερα ζητούμε από την Κυβέρνηση αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για τα εξής:

Α. Εργασιακές σχέσεις και Συλλογικές συμβάσεις

– Αναθεώρηση του συστήματος ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.

– Κατάργηση νομοθετικής ρύθμισης για μείωση κατώτατων εθνικών μισθών κατά 22% και κατά 32% για τους νέους κάτω των 25 ετών. Διαμόρφωση των κατώτατων μισθών από τους κοινωνικούς εταίρους (Γ ΣΕ Ε, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ) και όχι με νομοθετική πράξη.

– Επαναφορά διατάξεων κήρυξης ως υποχρεωτικών των Σ.Σ.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Ν. 1876/90.

– Αναθεώρηση του υφιστάμενου νομικού πλαίσιου παράτασης ισχύος και μετενέργειας των κανονιστικών όρων των Σ.Σ.Ε.

Β. Πλαίσιο λειτουργίας Εμπορίου και επιχειρήσεων ζητήματα οικονομικής πολιτικής

– Συνδυασμός της αναπτυξιακής πολιτικής με την ενίσχυση του συστήματος κοινωνικής προστασίας.

– Προώθηση πολιτικών που συνδυάζουν τη διατήρηση θέσεων εργασίας αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων μέσω φορολογικών κινήτρων.

– Αναμόρφωση φορολογικού συστήματος.

– Ορισμός και νομοθέτηση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με διακανονισμό όλων των εκκρεμών φορολογικών και κοινωνικοασφαλιστικών οφειλών καθώς και αναστολή ποινικών διώξεων και αυτόφωρης διαδικασίας.

– Επιτάχυνση – Αξιοποίηση ΕΣΠΑ: Επιτάχυνση των διαδικασιών και αναμόρφωση του ΕΣΠΑ για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με κεφάλαια κίνησης και την σύσταση μηχανισμών εγγυοδοσίας καθώς και βελτίωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής.

– Διασφάλιση και μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, χωρίς μισθολογικό ντάμπιγκ.

– Ρυθμίσεις αποπληρωμής δανείων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του ΤΕΜΠΜΕ. Μακροχρόνια ρύθμιση χρεών χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα.

– Διερεύνηση των δυνατοτήτων επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών για τους συνεπείς και μόνο μικρομεσαίους εργοδότες, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των ασφαλιστικών ταμείων.

– Προώθηση πολιτικών ενίσχυσης των ελληνικών προϊόντων.

– Ριζική μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών αλλά και των εν γένει διοικητικών βαρών.

– Μείωση του ΦΠΑ.

– Κατάργηση ειδικού τέλους ακινήτων στα ιδιοχρησιμοποιούμενα επαγγελματικά ακίνητα.

– Καταπολέμηση του παραεμπορίου.

– Χωροταξικός σχεδιασμός της εμπορικής δραστηριότητας.

– Όροι και περιορισμοί στην λειτουργία εμπορικών κέντρων και υπερκαταστημάτων.

Τα μέρη δεσμεύονται εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της παρούσας να υποβάλλουν αναλυτικό και τεκμηριωμένο σχέδιο για όλα τα παραπάνω.


(1) Προηγούμενη ρύθμιση σελ. 420/2011 του περιοδικού μας.

 

Δείτε ακόμα

Ψηφιακή κάρτας εργασίας: Από τον Ιούνιο σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ

Ξεκίνησε η διαβούλευση του υπουργείου Εργασίας με στελέχη τραπεζών για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας …

107675/27.12.2021 Κατώτατος μισθός υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών από 1.1.2022

107675/27.12.2021 Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της …