Ασφαλιστική Αντιμετώπιση των Μελών του ΔΣ ΑΕ με Αντικείμενο Επιχ/σης Επαγγελματική ή Βιοτεχνική Δραστηριότητα τα Οποία Συμμετέχουν στο Κεφάλαιο της ΑΕ με ποσοστό 3% – 5% και δεν ασφαλίστηκαν στον ΟΑΕΕ από 11.4.2012 μέχρι 17.4.2013, Εγκ. ΙΚΑ 31/5.6.2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Επίδομα Παραμεθόριων Περιοχών – Εξαιρέσεις και Αντισυνταγματικότητα, ΑΠ 3/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Π.Δ/γμα 106/2013 Εφαρμογή Απαιτήσεων για Ικανότητα Τήρησης Φυλακής των Ναυτικών

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .