Δυνατότητα Καταβολής Εισφορών των Απασχολουμένων κατ΄ Οίκον του Εργοδότη με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών για Περίοδο Απασχόλησης μέχρι 31.12.2011, Εγγρ. ΙΚΑ Α21/449/50/25.6.2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Επίδομα Παραμεθόριων Περιοχών – Εξαιρέσεις και Αντισυνταγματικότητα, ΑΠ 3/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Π.Δ/γμα 106/2013 Εφαρμογή Απαιτήσεων για Ικανότητα Τήρησης Φυλακής των Ναυτικών

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .