Υπολογισμός Εισφορών για Αναγνώριση Χρόνων Ασφάλισης με Εξαγορά βάσει του ΗΑΕ 31.12.2011, Διευκρινήσεις Θεμάτων που έχουν Ανακύψει από τις Αναγνωρίσεις Πλασματικών Χρόνων Εγκ. ΙΚΑ 40 16/5/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Η Υποχρεωτική Υπαγωγή στην Επικουρική Ασφάλιση Χωρεί Έναντι Ενός Μόνου Ασφαλιστικού Φορέα ΣτΕ 2696/2009

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Σύμφωνο Συμβίωσης και Ασφαλιστικά Δικαιώματα ως Μέλος Οικογένειας ΝΣΚ 258/2010

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .