Θέματα αναγκαστικής είσπραξης, οδηγίες εφαρμογής του άρθρ.33 παρ.3 Ν.4141/2013 και του άρθρ. τρίτου παρ. Α του Ν.4254/2014, Εγκ .ΙΚΑ 41/26.5.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ν.4251/2014 Κώδικας μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Π.Δ/γμα 55/2014 (περ.), Π.Δ/γμα 64/2014 (περ.), Π.Δ/γμα 71/2014 (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .