Αυτοδίκαιη Απόλυση και Προσυνταξιοδοτική Διαθεσιμότητα – Άμεσες Ενέργειες για την Εφαρμογή των Διατάξεων του Άρθρ.33 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α΄/27.10.2011) Έγγρ. ΔΙΔΑΔ/φ.26.14/754/οικ.21502/31.10.10

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Η 25η Μαρτίου 2012 – Ημέρα Κυριακή

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Μεταβολές στο Δίκαιο της Καταγγελίας της Συμβάσεως Εργασίας

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .