Ν. 3654/2008 – Κύρωση συμβάσεων παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ρυθμίσεις για το προσωπικό και άλλες διατάξεις

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Α.Π. 1710/2007 – Πρόσθετη εργασία οδηγών Αυτ/νήτων

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Α.Π. 1695/2007 – Υποβιβασμός μισθωτού και Προσβολή προσωπικότητας

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .